Younity logo

Tyresö / Älta Yogacenter

Peaceful Younity

Stresshantering

Beteendeterapi/ ACT

Behöver du få perspektiv och haka loss från ogynnsamma tankar?

Undviker du situationer för att det väcker obehagliga känslor eller säger dina tankar att du inte kommer klara något du vill. Och sen, vad vill du egentligen? Vad är viktigt för dig på riktigt?

I Acceptance Commitment Therapy (ACT) som brukar kallas tredje vågens beteendeterapi/KBT får du hjälp synliggöra ditt förhållningssätt till tankar och hur de kan stå i vägen för dig att leva fullt ut eller att känna livglädje. Vi accepterar det som skaver i stället för att undvika det jobbiga. Fokus riktas till det som är meningsfullt och vilken funktion tankar och känslor har. ACT innefattar både samtal, att vi prövar nya beteenden, övningar och metaforer.

Klientformuläret är gratis och medför inget krav på att boka terapi. Jag erbjuder formuläret för att väcka din nyfikenhet att och se om du vill jobba vidare med din utveckling. Läs igenom frågorna i formuläret för att starta igång din process. Skriv gärna ned de tankar och känslor som frågorna väcker hos dig.

Du vet väl att du kan nyttja ditt friskvårdsbidrag till stressreducerande tjänster som KBT/ACT.

Vill du boka tid för samtal för stresshantering eller ta tag i dina ogynnsamma livsmönster? Kontakta samtalsterapeuten Minna Fahlström på minna@tyresoyogacenter.se
eller ring 073-820 48 00 om du har frågor.

Enkel session samtalsterapi är 45 min lång, dubbelsession 90 min eller längd och omfattning enligt ök.


Stenhjul

Vad är ACT-terapi

Lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och mindfulness i kombination med aktiv handling. ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Inom ACT finns olika tekniker och övningar många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga känslor och tankar vi har. Metoden har i forskning visat sig effektiv mot stress, smärta och depressioner. Även ångest, ätstörningar och övervikt har i ett antal studier blivit hjälpta på olika sätt av ACT. Vissa klienter med kraftigare ångest t ex kan behöva annan terapi först.

Boka nu